Uložení a vyhledání e‑mailových adres

Zadáváte-li e-mailovou adresu uloženou v Kontaktech iCloud, stačí do pole Komu napsat pouze několik prvních znaků a iCloud za vás adresu automaticky doplní.

Ukládání e-mailových adres do Kontaktů iCloudu

 1. Zobrazte si e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat do kontaktů.

 2. V horní části zprávy klikněte na jméno nebo e-mailovou adresu odesílatele.

 3. V zobrazeném okně upravte podle potřeby jméno kontaktu a klikněte na tlačítko Přidat.

Používání adres uložených v Kontaktech

 1. Otevřete novou e-mailovou zprávu.

 2. V pravém horním rohu okna Nová zpráva klikněte na tlačítko Přidat .

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li do e-mailu přidat příjemce, vyberte možnost Komu, Kopie nebo Skrytá kopie pro každého příjemce a potom klikněte na OK.

  • Chcete-li vyhledat konkrétní adresu, zadejte jméno do pole Hledání kontaktů.

   Při psaní se zobrazují adresy odpovídající dosud zadaným znakům. Pokud chcete některou z navrhovaných adres použít, vyberte jméno a stiskněte klávesu Enter.

   Pokud chcete znovu zobrazit všechny kontakty, klikněte na tlačítko Smazat v poli vyhledávání.

Pokud poštovní zpráva obsahuje přílohu vCard, můžete kliknutím na ni přidat kontaktní informace do svých Kontaktů iCloud. Pokyny najdete v kapitole Stahování nebo otevírání příloh e-mailu.

Další informace o Kontaktech najdete v části Souhrnné informace o aplikaci Kontakty.