Zrušení vyššího tarifu úložiště

Pokud navýšíte tarif nebo obnovíte předplatné tarifu úložiště, ale pak zjistíte, že ho nebudete potřebovat, můžete nákup zrušit. Pokud tarif úložiště zrušíte do 15 dnů od navýšení nebo do 45 dnů od zaplacení ročního poplatku, můžete Apple požádat o vrácení platby v plné výši. Po uplynutí této doby můžete přejít na nižší tarif až v následujícím roce.

Poznámka: Částečné vrácení částky je možné v případech, kdy to vyžaduje zákon.