Vytvoření kalendáře

Kalendář iCloud slouží k tomu, abyste měli přehled o schůzkách a dalších typech událostí. Můžete vytvořit více kalendářů a sledovat události z různých oblastí (např. doma, práce, škola).

V Kalendáři iCloud jsou dva předdefinované kalendáře: Domácí a Pracovní. Můžete do nich přidávat události, abyste měli přehled o všech úkolech, které je třeba splnit. Tyto kalendáře můžete také přejmenovat nebo smazat, i když v seznamu musíte minimálně jeden kalendář nechat.

Vytvoření kalendáře

  1. Z rozevírací nabídky akcí pod bočním panelem zvolte možnost Nový kalendář.

  2. Zadejte název kalendáře a stiskněte klávesu Return nebo Enter.

Když vytvoříte nový kalendář, je vybraný, takže do něj můžete okamžitě začít přidávat události.