Přidání fotek do alba Můj fotostream

Do alba Můj fotostream můžete ručně přidávat fotografie z aplikací iPhoto a Aperture nebo z počítače s Windows. Můžete tak například přidat fotky, které jste pořídili svým zařízením s iOS nebo které jste importovali do počítače, když byla zrovna funkce Můj fotostream vypnutá.

Poznámka: V Macu můžete fotky přidávat ručně i v případě, že jste zvolili Automatické nahrávání (když jste nastavovali funkci Můj fotostream v aplikacích iPhoto nebo Aperture).

V Macu prostřednictvím aplikací iPhoto nebo Aperture

Na počítači s Windows

  1. V Průzkumníku souborů (Windows 8) nebo Průzkumníku Windows (Windows 7) otevřete složku Oblíbené a v ní vyberte Fotografie z iCloudu.

  2. Dvakrát klikněte na Můj fotostream.

  3. Na panelu nástrojů klikněte na Přidat fotografie, vyberte fotky, které chcete přidat, a klikněte na Otevřít.

Poznámka: Fotky se v albu Můj fotostream zobrazují v pořadí, v jakém byly pořízeny, ne v pořadí, v jakém byly do alba přidány. Fotky přidané ručně se zobrazují v chronologickém pořadí.

Seznam všech typů souborů, které je možné přidat do alba Můj fotostream, najdete v tomto článku podpory Apple: iCloud: Nejčastější otázky týkající se Fotostreamu v části „Jaké formáty fotografií Fotostream podporuje?“