Zámek aktivace

V systému iOS 7 a novějších nabízí služba Najít iPhone novou funkci Zámek aktivace, která se automaticky zapne, jakmile tuto službu nastavíte. Pokud vám někdo ukradne váš iPhone, iPad či iPod touch nebo je najde ztracené, funkce Zámek aktivace mu znesnadní jejich používání či prodej.

Se zapnutým Zámkem aktivace je nutné zadat Apple ID a heslo pokaždé, když se pokusíte o některou z těchto akcí:

  • vypnutí služby Najít iPhone v zařízení,

  • odhlášení od iCloudu v zařízení,

  • smazání a opětovná aktivace zařízení.

Důležité: Dobře si zapamatujte své Apple ID a heslo a přesvědčte se, že vaše heslo je jedinečné a bezpečné a že ho nikdo nemůže jen tak uhádnout. Další informace najdete v článku podpory Apple Apple ID: Zabezpečení a vaše Apple ID.

Pokud chcete zařízení darovat nebo prodat, nezapomeňte smazat obsah a nastavení (v části Nastavení > Obecné > Obnovit). Při smazání obsahu se vypnou i funkce Najít iPhone a Zámek aktivace. Pokud už zařízení nevlastníte, postupujte podle pokynů k odstranění zařízení, které už nevlastníte. Další informace najdete v článku podpory Apple Co udělat před prodejem nebo darováním iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Další informace o funkci Zámek aktivace najdete v článku podpory Apple Zámek aktivace služby Najít iPhone v iOS 7.