Přidání a smazání seznamů připomínek

Všechny připomínky jsou uloženy v seznamu připomínek. V Připomínkách iCloud najdete jeden seznam pro aktivní připomínky a jeden seznam pro dokončené položky. Tyto seznamy nelze přejmenovat ani smazat, můžete si k nim ale navíc vytvořit další seznamy připomínek. Řazení připomínek do seznamů usnadňuje oddělení vašich pracovních, osobních a ostatních úkolů.

Vytvoření nového seznamu

  1. Klikněte na tlačítko Přidat v horní části okna nad seznamy připomínek.

  2. Do zobrazeného textového pole zadejte název seznamu připomínek a stiskněte Enter.

Smazání seznamu

Když smažete seznam připomínek, smažou se také všechny připomínky v něm. Poslední seznam připomínek nelze smazat, protože vždy musí existovat nejméně jeden seznam aktivních (nedokončených) připomínek.

VAROVÁNÍ: Když smažete seznam připomínek, smaže se ze všech zařízení, ve kterých jste aktivovali Připomínky iCloud. Pokud jste například aktivovali Připomínky iCloud ve svém iPhonu, seznam připomínek smazaný z Připomínek iCloud na webu bude také smazán z aplikace Připomínky ve vašem iPhonu.

  1. Vyberte seznam připomínek, který chcete smazat.

  2. Stiskněte klávesu Delete nebo Backspace.