Smazání kontaktu

Kontakt můžete kdykoli smazat.

VAROVÁNÍ: Když odstraníte kontakt, bude odstraněn z každého zařízení, které má zapnutou aplikaci Kontakty iCloud. Pokud má například váš iPhone a Mac zapnutou aplikaci Kontakty iCloud a odstraníte kontakt ve webové aplikaci Kontakty iCloud, kontakt se odstraní také v aplikaci Kontakty v iPhonu a Macu.

Smazání kontaktu

  • V Kontaktech iCloud proveďte některou z následujících akcí:

    • Chcete-li zcela smazat kontakt, vyberte jej v seznamu Všechny kontakty a stiskněte klávesu Delete. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Smazat.

    • Pokud chcete ze skupiny odstranit nějaký kontakt, vlevo klikněte na skupinu, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte klávesu Delete.

      Smazání kontaktu ze skupiny odebere kontakt pouze z dané skupiny.