Ukončení sdílení kalendáře

Sdílení kalendáře všemi účastníky můžete kdykoli ukončit.

Ukončení sdílení kalendáře

  1. Klikněte na tlačítko Sdílet napravo od názvu kalendáře.

    Ikona sdíleného kalendáře v seznamu kalendářů
  2. Zrušte výběr možnosti Soukromý kalendář, Veřejný kalendář nebo obou dvou.

  3. Klikněte na tlačítko OK a v zobrazeném dialogovém okně klikněte na Ukončit sdílení.

Soukromý kalendář bude pro všechny účastníky nedostupný. Veřejný kalendář bude odstraněn ze své adresy URL a bude nadále nedostupný.