Vytvoření nebo změna e-mailového aliasu

E-mailový alias je e-mailová adresa, která před příjemcem skryje vaši skutečnou adresu. Můžete si vytvořit alias, například pro nakupování v internetových obchodech, pro přihlášení na seznamy odběratelů e-mailů nebo pro online registrace, a svou skutečnou e-mailovou adresu si nechat pro rodinu a přátele. Tímto způsobem vám aliasy pomohou lépe spravovat příchozí poštu a sledovat zdroje nevyžádaných zpráv.

Prostřednictvím aliasu můžete také odesílat e-maily.

Můžete mít až tři aktivní e-mailové aliasy a libovolný alias kdykoli odebrat nebo deaktivovat (vypnout). Můžete například deaktivovat alias, který používáte pouze k nakupování. Po obdržení objednané položky můžete tento alias vypnout, aby vám nepřicházela následná reklamní sdělení, a znovu ho zapnout při dalším nákupu.

Odstranění aliasu je trvalé. Pokud si tedy přejete použít stejný alias někdy v budoucnu znovu, je lepší ho vypnout. Je-li alias vypnutý, všechny e-maily přicházející na adresu tohoto aliasu se vracejí zpět odesílateli.

Poznámka: Pokud máte v okamžiku přesunu účtu do iCloudu pět aliasů e-mailové adresy MobileMe, zůstane vám pět aliasů. Jakmile však některý z těchto pěti aliasů odstraníte, nelze namísto něj vytvořit nový.

Aliasy nejsou přenositelné. Alias může být používán jenom tím účtem iCloudu, který ho vytvořil.

Po vytvoření aliasu z něj nelze vytvořit jeho vlastní účet.

Vytvoření e-mailového aliasu

 1. V iCloud Mailu vyberte v rozevírací nabídce akcí na bočním panelu Předvolby.

 2. Klikněte na Účty.

 3. Klikněte na Přidat alias.

 4. Zadejte požadované informace:

  • Alias: Text, který zde uvedete, se stane e-mailovou adresou (alias@icloud.com). Alias musí mít 3 až 20 znaků.

  • Celé jméno: Jméno, které uvedete, se v e-mailu příjemce zobrazí v poli Odesílatel.

  • Štítek: iCloud Mail používá štítek ke kategorizaci zpráv zaslaných na váš účet.

  • Barva popisu: Zprávy se zobrazí ve složce Příchozí s určeným barevným označením.

 5. Klikněte na tlačítko OK a poté na Hotovo.

Změna, deaktivace, opětovná aktivace a odstranění aliasu

 1. V iCloud Mailu vyberte v rozevírací nabídce akcí na bočním panelu Předvolby.

 2. Klikněte na Účty.

 3. V seznamu adres vyberte požadovaný alias a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat novou barvu pro příchozí zprávy, klikněte na volbu Barva popisu. Popisy aliasů se zobrazují pouze v aplikaci iCloud Mail na webu iCloud.com.

  • Chcete-li změnit název nebo popis, uveďte nový název aliasu a popis do příslušného pole. Název aliasu musí mít 3 až 20 znaků.

  • Pokud chcete alias vypnout, vyberte možnost Deaktivovat tento aliasový účet.

   Když je alias vypnutý, všechny e-maily přicházející na adresu tohoto aliasu se vracejí zpět odesílateli.

  • Pokud chcete alias zapnout, zrušte výběr možnosti Deaktivovat tento aliasový účet.

  • Chcete-li alias smazat, klikněte na Smazat alias.

 4. Klikněte na Hotovo.

Výběr adres, ze kterých můžete odesílat e-maily

 1. V iCloud Mailu vyberte v rozevírací nabídce akcí na bočním panelu Předvolby.

 2. Klikněte na tlačítko Psaní.

 3. Z rozevírací nabídky „Nastavit výchozí adresu“ vyberte obvykle používanou adresu.

 4. V seznamu adres vyberte ty, ze kterých chcete mít možnost odesílat e-maily při použití iCloud Mailu.

  Tyto vybrané adresy budou k dispozici v rozevírací nabídce Od při vytváření nové e-mailové zprávy. Pokyny najdete v kapitole Odesílání e-mailu pomocí aliasu.

Nastavení výchozí adresy pro odesílání e-mailů

Když si vytvoříte alias nebo máte kromě adresy @icloud.com také adresu @me.com nebo @mac.com, můžete si pro odesílání e-mailové pošty z účtu iCloud nastavit jednu adresu jako výchozí.

 • V iCloud Mailu postupujte podle výše uvedených pokynů v části Výběr adres, ze kterých můžete odesílat e-maily.

 • Na zařízení s iOS přejděte do nabídky Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > iCloud > Účet. Klepněte na Mail, klepněte na E-mail a potom klepněte na adresu, ze které budete chtít e-maily obvykle odesílat.

 • Na Macu otevřete nabídku Mail, vyberte Mail > Předvolby, klikněte na možnost Psaní a v rozevírací nabídce Odesílat nové zprávy od vyberte adresu, ze které chcete e-maily odesílat.

 • Na počítači s Windows vyberte jednu z následujících možností:

  • V Outlooku 2013 nebo 2010 vyberte Soubor > Informace > Nastavení účtu > Nastavení účtu, klikněte na kartu E-mail, vyberte adresu, ze které chcete e-maily odesílat, a klikněte na Nastavit jako výchozí.

  • V aplikaci Outlook 2007 vyberte Nástroje > Nastavení účtu, klikněte na kartu E-mail, vyberte adresu, ze které chcete e-maily odesílat, a klikněte na Nastavit jako výchozí.