Navýšení tarifu úložiště iCloudu

Další úložný prostor v iCloudu můžete zakoupit ze zařízení s iOS, Macu nebo počítače s Windows. Informace o cenách tarifů úložiště a akceptovaných metodách úhrady najdete v článku podpory Apple Cena upgradu úložiště.

Na iOS zařízení

  1. Přejděte do nabídky Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy a klepněte na možnost Přikoupit úložiště nebo Změnit tarif úložiště (podle toho, která se zobrazí).

  2. Vyberte požadovanou kapacitu úložiště, klepněte na tlačítko Koupit (v pravém horním rohu) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Na Macu

  1. Otevřete předvolby iCloudu a klikněte na Správa.

  2. Klikněte na Změnit tarif úložiště (vpravo nahoře).

  3. Vyberte požadovanou kapacitu úložiště a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Na počítači s Windows

  1. Otevřete ovládací panel iCloud a klikněte na tlačítko Správa.

  2. Klikněte na možnost Koupit více úložiště nebo Změnit tarif úložiště (podle toho, která se zobrazí).

  3. Vyberte požadovanou velikost úložiště a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud svůj stávající tarif úložiště nahradíte nákupem vyššího tarifu (například tarif s prostorem 10 GB nahradíte tarifem s 20 GB), stávající tarif úložiště bude zrušen a za navýšení vám bude naúčtována jen poměrná částka (cena vyššího tarifu mínus poměrná cena předchozího tarifu). Bude použit nový úložný tarif pro váš účet iCloud a podle data zakoupení nového tarifu bude aktualizováno datum obnovení.

Každý rok před naúčtováním za obnovení vašeho aktuálního úložného tarifu obdržíte oznámení e-mailem.