Klávesové zkratky iCloud Mailu

Pomocí klávesnice můžete řadu úkolů v iCloud Mailu provádět rychleji. Stisknutím níže uvedených kláves na Macu nebo Windows PC provedete danou akci.

Akce

Klávesová zkratka na Macu

Klávesová zkratka ve Windows

Archivace e-mailové zprávy

Cmd + šipka dolů

Ctrl + šipka dolů

Tučné

Cmd + B

Ctrl + B

Vytvoření nové e-mailové zprávy

Shift + Cmd + N

Ctrl + Shift + N

Smazání vybrané zprávy nebo složky

Delete

Backspace

Označení nebo zrušení označení e-mailu

Shift + Cmd + L

Ctrl + Shift + L

Odsazení položek seznamu

Cmd + pravá závorka (])

Ctrl + pravá závorka (])

Kurzíva

Cmd + I

Ctrl + I

Zvětšení velikosti písma

Cmd + rovná se (=)

Ctrl + rovná se (=)

Zmenšení velikosti písma

Cmd + mínus (–)

Ctrl + mínus (–)

Označení nebo odznačení e-mailu jako Nevyžádaný

Shift + Cmd + J

Ctrl + Shift + J

Označení e-mailu jako Čtený nebo Nečtený

Shift + Cmd + U

Ctrl + Shift + U

Otevření vybrané zprávy v novém okně

Enter

Enter

Zrušení odsazení položek seznamu

Cmd + levá závorka (])

Ctrl + levá závorka (])

Tisk

Cmd + P

Ctrl + P

Opětovné provedení odstraněných změn v e-mailové zprávě

Shift + Cmd + Z

Ctrl + Shift + Z

Odpovědět odesílateli

Shift + Cmd + R

Ctrl + Shift + R

Uložení konceptu zprávy

Cmd + S

Ctrl + S

Procházení vybraných zpráv

Mezerník

Mezerník

Výběr všech e-mailových zpráv

Cmd + A

Ctrl + A

Odeslání e-mailové zprávy

Shift + Cmd + D

Ctrl + Shift + D

Přepínání mezi možnostmi Odpovědět a Odpověď všem

Shift + Cmd + R

Ctrl + Shift + R

Podtržení

Cmd + U

Ctrl +U

Odstranění provedených změn v e-mailové zprávě

Cmd + Z

Ctrl + Z