Zobrazení kontaktů

V Kontaktech iCloud si kontakty můžete zobrazit v seznamu Všechny kontakty nebo ve vámi vytvořených skupinách.

Zobrazení kontaktů

Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud si chcete zobrazit nějaký kontakt, vyberte ho v seznamu Všechny kontakty.

  • Pokud si chcete zobrazit kontakt v konkrétní skupině, klikněte vlevo na danou skupinu a vyberte požadovaný kontakt.

Kontakty jsou seřazeny podle zvoleného řazení nastaveného v předvolbách Kontaktů iCloud.