Základy služby iCloud
Ak vaše dokumenty a údaje nie sú všade rovnaké, Zmena hesla služby iCloud, Zmena jazyka alebo časového pásma, Zmena nastavení funkcií služby iCloud, Zmena aplikácií, Problémy s prihlásením, Používanie stránky iCloud.com, Nastavenie služby iCloud, Čo je iCloud?.

Mail
Klávesové skratky, Tlač emailu, Správa úložného priestoru pre emaily, Usporiadanie a hľadanie pošty, Prijímanie a zobrazenie emailov, Písanie a odosielanie emailov, Používanie aliasov emailu, Nastavenie aplikácie iCloud Mail, Prehľad.

Kontakty
Archivácia kontaktov, Zobrazenie adresy kontaktu na mape, Odoslanie emailu z aplikácie Kontakty, Usporiadanie kontaktov, Vytváranie a úprava kontaktov, Prehľad.

Kalendár
Ak nedostávate upozornenia, Zdieľanie kalendárov, Vytváranie a úprava udalostí, Vytváranie a úprava kalendárov, Prehľad.

Poznámky
Odoslanie poznámok emailom, Hľadanie poznámok, Úprava a mazanie poznámok, Písanie a čítanie poznámok, Prehľad.

Pripomienky
Vyhľadávanie pripomienok, Odhlásenie sa zo zdieľaného zoznamu pripomienok, Odpovedanie na pozvánku na zdieľanie zoznamu pripomienok, Zdieľanie zoznamu pripomienok, Označenie pripomienky ako dokončenej alebo nedokončenej, Presunutie pripomienky do iného zoznamu, Vytvorenie, úprava a vymazanie pripomienok, Pridanie a vymazanie zoznamov pripomienok, Prehľad.

Fotky
Môj Fotostream, Zdieľanie fotiek cez iCloud, Prehľad.

Nájsť môj iPhone
Odstrániť, Uzamknutie aktivácie, Vymazanie, Použitie Režimu straty, Prehratie zvuku, Zistenie polohy, Nastavenie, Prehľad.

Pages

Numbers

Keynote

Úložisko a záloha
Úprava platobných údajov, Zmena plánu úložiska, Správa úložiska iCloud, Obnovenie zariadenia so systémom iOS, Zálohovanie zariadenia so systémom iOS, Prehľad.

Ďalšie zdroje