Použití Režimu ztráty

Pokud své zařízení nemůžete najít, můžete ho v Režimu ztráty okamžitě zamknout přístupovým kódem, nechat na jeho obrazovce zobrazit vzkaz a sledovat jeho polohu na mapě. Režim ztráty je k dispozici v systému iOS 6 nebo novějším.

Zařízení s iOS 5 nebo Mac můžete uzamknout, ale nemůžete ho sledovat.

Důležité: Pokud Mac zamknete, je možné, že se nebude dát vyhledat a nepůjde ho ani vzdáleně smazat.

Zapnutí Režimu ztráty nebo uzamknutí zařízení

 1. Přihlaste se na webu Apple ID (stejným, jaké používáte pro iCloud).

  Pokud používáte jinou aplikaci iCloudu, klikněte na její název v horní části okna iCloud.com a potom na Najít iPhone.

 2. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zařízení, které chcete sledovat nebo uzamknout.

 3. Klikněte na Režim ztráty (iOS 6 nebo novější) nebo na Uzamknout (iOS 5 nebo OS X 10.7.5 nebo novější).

  Tlačítko Režim ztráty v okně s informacemi o zařízení
 4. Během procesu se řiďte pokyny na obrazovce a následujícími informacemi:

  • Pokud už na svém zařízení s iOS máte nějaký přístupový kód nastavený, zamkněte zařízení pomocí tohoto kódu.

  • Pokud budete požádáni o zadání přístupového kódu, bude k odemčení zařízení vyžadován právě tento kód.

  • Když se zobrazí výzva k zadání telefonního čísla, zadejte číslo, na kterém vás lze kontaktovat. Číslo se zobrazuje na obrazovce zamčeného zařízení.

  • Pokud budete požádáni o zadání zprávy, můžete uvést, že jde o ztracené zařízení, a připojit své kontaktní údaje. Zpráva se zobrazí na obrazovce zamčeného zařízení.

  Poznámka: V případě, že přístupový kód zapomenete (nebo v Macu před jeho ztrátou nastavíte heslo firmwaru EFI) a uzamčené zařízení nebo počítač získáte zpět, bude třeba ho odnést do autorizovaného servisu, kde ho odemknou.

 • Pokud je vaše zařízení online, uzamkne se a zahájí se sledování (je-li k dispozici). Jsou-li v zařízení vypnuty polohové služby, budou dočasně zapnuty za účelem sledování polohy. Na e-mailovou adresu vašeho Apple ID bude odeslán e-mail s potvrzením.

 • Pokud je zařízení offline, uzamknutí přístupovým kódem a sledování (jsou-li tyto možnosti k dispozici) se aktivuje ihned, jakmile bude zařízení online.

Pokud používáte Režim ztráty, aktuální poloha zařízení i veškeré její změny se zobrazí na mapě.

Sledování v Režimu ztráty na mapě služby Najít iPhone

Vypnutí Režimu ztráty a změna kontaktních údajů

 1. Přihlaste se na webu Apple ID (stejným, jaké používáte pro iCloud).

  Pokud používáte jinou aplikaci iCloudu, klikněte na její název v horní části okna iCloud.com a potom na Najít iPhone.

 2. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zařízení, které je v režimu ztráty.

 3. Klikněte na Režim ztráty a poté změňte informace nebo klikněte na Ukončit režim ztráty.