Obnovení zařízení s iOS z iCloudu

Když si nastavujete nové zařízení s iOS nebo potřebujete obnovit informace v původním zařízení, se zálohou v iCloudu je to velmi jednoduché.

Obnovení ze zálohy iCloud

 1. V zařízení s iOS přejděte do nabídky Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Pokud je dostupná novější verze iOS, stáhněte a nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.

  Pokud chcete provést obnovení z poslední zálohy jiného zařízení, například ztraceného nebo poškozeného zařízení, musíte své zařízení aktualizovat na nejnovější verzi iOS.

 2. K obnovení použijte nejnovější zálohu.

  Přejděte do nabídky Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy a potom v dolní části obrazovky vyhledejte zprávu Poslední záloha, za níž následuje datum poslední zálohy.

  Informace o ručním zálohování najdete v části Zálohování zařízení s iOS ve služně iCloud. Pokud se vám očekávaná záloha nezobrazuje, přečtěte si článek podpory Apple iCloud: Řešení problémů s obnovením ze zálohy na iCloudu.

 3. Přejděte do nabídky Nastavení > Obecné > Obnovit a vyberte možnost Smazat data a nastavení.

 4. V Průvodci nastavením přejděte do části Nastavení zařízení, klepněte na možnost Obnovit ze zálohy a potom se přihlaste k iCloudu.

 5. Přejděte k části Vybrat zálohu a proveďte výběr ze seznamu dostupných záloh v iCloudu.

Nastavení nového zařízení ze zálohy v iCloudu

 1. Zapněte své zařízení s iOS.

 2. V Průvodci nastavením přejděte do části Nastavení zařízení, klepněte na možnost Obnovit ze zálohy a potom se přihlaste k iCloudu.

 3. Přejděte k části Vybrat zálohu a proveďte výběr ze seznamu dostupných záloh v iCloudu.

Po obnovení nebo nastavení zařízení ze zálohy v iCloudu:

 • Nastavení a účty budou obnoveny z vybrané zálohy v iCloudu. Zařízení se restartuje a začne stahovat zakoupenou hudbu, filmy, televizní pořady, aplikace, knihy, obsah alba Fotoaparát a další obsah. Pokud zařízení nemůže stáhnout verzi aplikace, která byla zálohována, stáhne nejnovější verzi.

  Zakoupený obsah se automaticky stáhne z iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu na základě dostupnosti iTunes v cloudu ve vaší zemi. Dřívější nákupy nemusí být k dispozici, pokud byly refundovány nebo pokud už nejsou v obchodu dostupné.

 • Můžete být požádáni o zadání hesel k účtům pro iTunes, App Store a iBooks Store, aby bylo možné obnovit zakoupené položky.

 • Pod ikonami domovské obrazovky se zobrazuje ukazatel průběhu stahování aplikací.

  Chcete-li některou aplikaci stáhnout přednostně, klepněte na její ikonu.

Pokud chcete vědět, zda je obnova zařízení kompletní, přejděte do nabídky Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy.

Jste-li předplatitelem služby iTunes Match, můžete si hned po dokončení obnovy stáhnout z iCloudu své skladby, alba a seznamy skladeb.

Informace o zprávách, které se mohou během obnovování dat ze zálohy iCloud zobrazovat, najdete v článku podpory Apple iCloud: Řešení problémů s obnovením ze zálohy na iCloudu.

Poznámka: Informace ze svého iOS zařízení můžete obnovit i ze zálohy v iTunes. Další informace najdete v tématu nápovědy pro iTunes Zálohování iPodu touch, iPhonu nebo iPadu.