Smazání nebo skrytí události

Událost můžete smazat z hlavního zobrazení kalendáře ručně, nebo můžete v předvolbách kalendáře nastavit, aby se uplynulé události skrývaly automaticky.

Smazání nebo skrytí událostí

  • Chcete-li smazat událost, klikněte na ni a stiskněte klávesu Delete nebo Backspace.

    Pokud jste k události někoho pozvali nebo pokud událost náleží do sdíleného kalendáře, zobrazí se okno, které vám nabídne možnost poslat účastníkům události oznámení o jejím zrušení.

  • Uplynulé události automaticky skryjete, když v rozevírací nabídce akcí vyberete Předvolby, kliknete na Ostatní a vyberete možnost Skrýt události ndnů po jejich uplynutí“ a zadáte počet dnů.