Změna časového pásma kalendáře

Výchozí časové pásmo pro vaše kalendáře (a událostí v nich) je stejné jako časové pásmo, které jste nastavili při zřizování účtu iCloud. Když si však zapnete podporu časových pásem, můžete vytvářet události a zobrazovat kalendáře v jiných časových pásmech, než je vaše výchozí. Pokud se nacházíte v časovém pásmu Tichomořský čas, ale chcete vytvořit nebo zobrazit události ve východním časovém pásmu (USA), můžete využít podporu časových pásem.

Když je podpora časových pásem zapnutá, kalendář se při vašich přesunech mezi časovými pásmy neaktualizuje. Pokud například máte schůzku v 10:00 tichomořského času v Kalifornii a letíte do New Yorku, schůzka se v Kalendáři iCloud stále zobrazuje v 10:00.

Když je podpora časových pásem vypnutá, časové pásmo vašeho kalendáře se mění podle toho, kde se pohybujete. Pokud změníte časové pásmo, jeho nastavení se aktualizuje. Pokud například máte schůzku v 10:00 tichomořského času v Kalifornii a letíte do New Yorku, položky v kalendáři se zobrazují v místním (východním) čase. Vaše schůzka v 10:00 tichomořského času se zobrazí jako naplánovaná na 13:00 hodin východního času.

Poznámka: Změny časového pásma u každé události se projeví ve všech zařízeních, ve kterých je služba Kalendář iCloud zapnutá. Podporu časových pásem je však třeba zapnout v každém zařízení zvlášť. Pokud například v počítači a iPhonu máte nastavená jiná časová pásma, mohou se události v těchto zařízeních zobrazovat v různých časech.

Použití jiného časového pásma než výchozího

  1. V Kalendáři iCloud zvolte z rozevírací nabídky akcí pod bočním panelem možnost Předvolby.

  2. Klikněte na ikonu Ostatní, vyberte možnost Povolit podporu časového pásma a klikněte na tlačítko Uložit.

Je-li podpora časového pásma zapnutá, zobrazí se při vytváření nové události rozevírací nabídka časových pásem, ve které můžete nastavit libovolné časové pásmo.

Kdykoli také můžete obnovit výchozí časové pásmo svých kalendářů (a událostí v nich).