Odhlášení z odběru sdíleného seznamu připomínek

Pokud už nechcete být účastníkem sdíleného seznamu připomínek, můžete odběr odhlásit smazáním seznamu.

Odhlášení odběru sdíleného seznamu

  1. Vyberte seznam připomínek.

  2. Stiskněte klávesu Delete nebo Backspace.