Dokumenty a data se v zařízeních liší

Pokud dokumenty a data v iCloudu nejsou ve všech zařízeních stejná, můžete pro všechny aplikace resetovat vaše dokumenty a data iCloudu. Pokud resetujete dokumenty a data v iCloudu, nedojde k odstranění žádných dokumentů a dat a reset nebude mít vliv na změny dokumentů provedené ve vašich zařízeních.

Reset dokumentů a dat uložených v iCloudu

  1. Pokud jsou dokumenty uložené v iCloudu otevřené v jakémkoli zařízení, ukončete jejich úpravy, uložte je a potom je zavřete.

  2. Po přihlášení k iCloud.com klikněte na název účtu v horní části okna iCloud.com a vyberte Nastavení účtu.

  3. Klikněte na Pokročilé, na Obnovit Dokumenty a data a potom na Obnovit Dokumenty a data.

  4. Klikněte na Obnovit a počkejte, až se proces resetu dokončí.

  5. Pokud budete vyzváni, abyste restartovali zařízení, vypněte všechna zařízení nastavená pro používání Dokumentů a dat v iCloudu a potom je znovu zapněte.

Další informace najdete v článku iCloud: Řešení problémů s dokumenty v cloudu