Odstranění zálohy zařízení s iOS z iCloudu

Úložný prostor v iCloudu můžete zvětšit odstraněním celé zálohy zařízení s iOS (například pokud už zařízení nevlastníte). Pokud obnovujete zařízení ze zálohy v iCloudu, musíte počkat na dokončení operace obnovení a až poté můžete danou zálohu smazat.

VAROVÁNÍ: Pokud smažete zálohu iCloud pro své zařízení s iOS, iCloud automaticky přestane zálohovat vaše zařízení.

Své zařízení s iOS můžete kromě iCloudu zálohovat také v iTunes. Další informace najdete v tématu nápovědy pro iTunes Zálohování iPodu touch, iPhonu nebo iPadu.

Na zařízení s iOS

  1. Přejděte do nabídky Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy > Spravovat úložiště.

  2. Klepněte na název zařízení s iOS, jehož zálohu už nepotřebujete, a klepněte na tlačítko Smazat zálohu.

Na Macu

  1. Otevřete předvolby iCloudu a klikněte na Správa.

  2. V levé části klikněte na Zálohy, v pravé části vyberte zařízení s iOS, jehož zálohu už nepotřebujete, a klikněte na Smazat.

    Pokud není v levé části zobrazena možnost Zálohy, nejsou vaše iOS zařízení zálohována na iCloud. Další informace najdete v části Zálohování zařízení s iOS ve služně iCloud.

Na počítači s Windows

  1. Otevřete ovládací panel iCloud a klikněte na tlačítko Správa.

  2. V levé části klikněte na Zálohy, v pravé části vyberte zařízení s iOS, jehož zálohu už nepotřebujete, a klikněte na Smazat.

    Pokud není v levé části zobrazena možnost Zálohy, nejsou vaše iOS zařízení zálohována na iCloud. Další informace najdete v části Zálohování zařízení s iOS ve služně iCloud.