Omezení zálohy alba Fotoaparát

Chcete-li zjistit velikost úložiště, kterou iCloud používá k zálohování alba Fotoaparát z vašeho zařízení s iOS, přejděte do nabídky Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy a klepněte na Spravovat úložiště. Klepněte na název zařízení s iOS. Velikost zálohy se zobrazí v seznamu Možnosti zálohování pod položkou Fotoaparát.

Pokud chcete velikost zálohy alba Fotoaparát zmenšit, můžete fotky nebo videa z alba Fotoaparát v zařízení s iOS smazat. Můžete rovněž fotky z alba Fotoaparát importovat do počítače a potom je z alba Fotoaparát smazat. Postup najdete v článku podpory Apple iOS: Import osobních fotek a videí ze zařízení s iOS do počítače.