Import vizitky

Do Kontaktů iCloud můžete importovat elektronické vizitky, také nazývané soubory vCard. Jestliže vizitka obsahuje kontaktní informace více osob, každý kontakt se stane samostatným záznamem.

Import vizitky

  1. V Kontaktech iCloud vyberte z rozevírací nabídky akcí , která se zobrazí ve spodní části seznamu Všechny kontakty nebo seznamu skupin kontaktů, možnost Importovat soubor vCard.

  2. Vyberte soubor vCard, který chcete importovat.

Kontakty ze souboru vCard jsou v aplikaci Kontakty přidány do skupiny Všechny kontakty. Kontakty můžete přidat do libovolné jiné skupiny přetažením.