Smazání skupiny nebo kontaktů z libovolné skupiny

Skupinu kontaktů nebo kontakt ve skupině můžete kdykoli smazat. Výchozí skupinu Všechny kontakty nelze odstranit.

Smazání skupiny

  • Vyberte skupinu, kterou chcete smazat, a stiskněte klávesu Delete.

Smazáním skupiny nesmažete kontakty, které v ní jsou.

Smazání kontaktu ze skupiny

  1. Vyberte skupinu obsahující kontakt, který chcete smazat.

  2. Vyberte kontakt a stiskněte klávesu Delete.

Smazání kontaktu ze skupiny odebere kontakt pouze z dané skupiny.