Výběr zálohovaných aplikací pro iOS

Mnoho aplikací pro iOS automaticky zálohuje data v iCloudu. Volné místo v úložišti iCloudu můžete zvětšit tím, že budete zálohovat data pouze některých aplikací.

Poznámka: Pokud iCloud nějakou aplikaci nezálohuje, nezálohuje ani žádná její data. Pokud později své zařízení iOS obnovíte, aplikaci lze znovu nainstalovat, ale pokud nebyla zálohována, její data nebude možné obnovit.

Vypnutí a zapnutí zálohování konkrétních aplikací

  1. Na zařízení s iOS přejděte do nabídky Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy a klepněte na Zálohovat.

  2. Klepněte na název svého zařízení s iOS a v nabídce Možnosti zálohy zapněte nebo vypněte zálohování jednotlivých aplikací.

    Pod názvem každé aplikace v seznamu se zobrazuje údaj, kolik daná aplikace využívá místa v úložišti iCloud.

    Seznam aplikací může být zkrácen. Úplný seznam zobrazíte klepnutím na možnost Zobrazit všechny aplikace.

    Některé aplikace Apple, například Zprávy a Diktafon, zálohují data v iCloudu, ale v seznamu aplikací nejsou uvedeny. Vypnout zálohování lze pouze u uvedených aplikací.