Vytváření, úpravy a mazání připomínek

S Připomínkami iCloud můžete vytvářet úkoly pro všechny oblasti svého života – práce, domov, škola – a spravovat je online. Všechny provedené změny se automaticky projeví ve všech zařízeních, ve kterých jste nastavili Připomínky iCloud.

Vytvoření připomínky

 1. Vyberte seznam, do kterého chcete novou připomínku přidat.

 2. Klikněte na tlačítko Nová položka.

 3. Do zobrazeného textového okna zadejte připomínku (například „schůze rady“).

 4. Pokud je to vše, stiskněte Enter. Nebo můžete kliknout na tlačítko Možnosti a upřesnit tato nastavení:

  • Datum a čas: Klikněte na možnost V den události a nastavte datum a čas připomínky. V rozevírací nabídce Neopakovat vyberte interval připomínky. Upozornění obdržíte v každém zařízení, ve kterém jste nastavili iCloud a zapnuli Připomínky.

  • Seznam: Kliknutím na rozevírací nabídku Seznam přesunete připomínku do jiného seznamu.

  • Priorita: Vyberte jednu z možností v rozevírací nabídce Priorita. Položky s prioritou se v seznamu připomínek zobrazí s jedním, dvěma, nebo třemi vykřičníky.

  • Poznámka: Do textového pole zadejte popis nebo jiné informace. Chcete-li si poznámku přečíst později, zvolte danou připomínku a klikněte na tlačítko Možnosti.

Úprava připomínky

 1. Vyberte seznam s požadovanou připomínkou a zvolte v něm připomínku, kterou chcete upravit.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti a proveďte požadované změny nastavení.

 3. Klikněte na Hotovo.

Smazání připomínky

VAROVÁNÍ: Když smažete připomínku, bude smazána z každého zařízení, ve kterém jste aktivovali službu Připomínky iCloud. Pokud jste například aktivovali službu Připomínky iCloud ve svém iPhonu, připomínka se smaže z Připomínek iCloud na webu a zároveň i z aplikace Připomínky ve vašem iPhonu.

 1. Vyberte seznam s požadovanou připomínkou a vyberte v něm připomínku, kterou chcete smazat.

 2. Stiskněte klávesu Delete nebo Backspace, případně klikněte na tlačítko Možnosti a ve rozevíracím okně možností klikněte na Smazat.