Podstawy usługi iCloud
Jeśli dokumenty i dane różnią się na poszczególnych urządzeniach, Zmienianie hasła w usłudze iCloud, Zmiana języka lub strefy czasowej, Zmiana ustawień funkcji usługi iCloud, Zmiana aplikacji, Problemy z logowaniem się, Korzystanie z witryny iCloud.com, Konfigurowanie usługi iCloud, Co to jest iCloud?.

Mail
Skróty klawiszowe, Drukowanie wiadomości email, Zarządzanie miejscem do przechowywania poczty, Porządkowanie i wyszukiwanie poczty, Odbieranie i wyświetlanie wiadomości email, Pisanie i wysyłanie wiadomości email, Korzystanie z aliasów email, Konfigurowanie aplikacji iCloud Mail, Przegląd.

Kontakty
Archiwizowanie kontaktów, Adres kontaktu na mapie, Wysyłanie wiadomości email z aplikacji Kontakty, Organizowanie kontaktów, Tworzenie i edytowanie kontaktów, Przegląd.

Kalendarz
Jeśli nie otrzymujesz powiadomień, Udostępnianie kalendarzy, Tworzenie i edytowanie wydarzeń, Tworzenie i edytowanie kalendarzy, Przegląd.

Notatki
Wysyłanie notatek pocztą email, Wyszukiwanie notatek, Edytowanie i usuwanie notatek, Pisanie i odczytywanie notatek, Przegląd.

Przypomnienia
Wyszukiwanie przypomnień, Anulowanie subskrypcji udostępnianej listy przypomnień, Odpowiadanie na zaproszenie do udostępnianej listy przypomnień, Udostępnianie listy przypomnień, Oznaczanie przypomnienia jako ukończone lub nieukończone, Przenoszenie przypomnienia na inną listę, Tworzenie, edytowanie i usuwanie przypomnień, Dodawanie i usuwanie list przypomnień, Przegląd.

Zdjęcia
Mój strumień zdjęć, Udostępnianie zdjęć iCloud, Przegląd.

Znajdź mój iPhone
Usuwanie, Blokada aktywacji, Wymazywanie danych, Korzystanie z trybu Utracony, Odtwarzanie dźwięku, Wyszukiwanie, Konfigurowanie, Przegląd.

Pages

Numbers

Keynote

Dysk i archiwum
Zmiana informacji o płatności, Zmiana pakietu dyskowego, Zarządzanie miejscem dyskowym w usłudze iCloud, Odtwarzanie urządzenia z systemem iOS, Archiwizowanie urządzenia z systemem iOS, Przegląd.

Więcej zasobów