Vytvoření události

Jakmile vytvoříte kalendář, můžete do něj snadno přidávat události, jako jednání nebo schůzky.

Přidání události do kalendáře

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • V kalendáři dvakrát klikněte na místo, kde chcete nastavit začátek události.

   V zobrazení dne nebo týdne bude událost zahájena v celou hodinu nebo půlhodinu, která je nejblíže místu, kam jste kliknuli. V zobrazení měsíce bude událost zahájena ve 12:00. Ve výchozím nastavení trvá událost jednu hodinu.

  • Klikněte na tlačítko Přidat v pravém dolním rohu.

  • Z rozevírací nabídky akcí pod bočním panelem zvolte možnost Nová událost.

 2. Zadejte název a místo události a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit datum a čas události, zadejte změny do příslušných polí. Událost můžete také přetahovat nahoru a dolů v rámci dne nebo z jednoho dne do druhého. Přetažením spodního okraje můžete zkrátit nebo prodloužit trvání události.

  • Chcete-li, aby jednání trvalo celý den, zaškrtněte políčko „celodenní“.

  • Má-li se událost opakovat, vyberte příslušnou možnost z rozevírací nabídky „opakovat“.

  • Chcete-li pro událost nastavit upozornění, vyberte příslušnou možnost z rozevírací nabídky „upozornění“.

  • Chcete-li k události přidat osoby, zadejte jejich e-mailové adresy do pole „pozvaní“.

  • Chcete-li k události přidat přílohu, například program schůzky, klikněte na tlačítko Přidat soubor. Sdílíte-li kalendář, mají účastníci přístup také k příloze.

  • Chcete-li k události přidat poznámku, zadejte ji do pole „poznámka“.

 3. Klikněte na OK.

Přidání celodenní nebo vícedenní události

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vytvořit novou událost, dvakrát klikněte na datum v kalendáři, kdy má celodenní nebo vícedenní událost začít.

  • Chcete-li změnit existující událost, dvakrát na ni klikněte.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit celodenní událost, která trvá jeden celý den, zaškrtněte políčko „celodenní“. Můžete tak například dát najevo, že si berete den volna.

  • Pokud chcete vytvořit vícedenní událost, zaškrtněte políčko „celodenní“ a poté v polích „od“ a „do“ zadejte počáteční a koncové datum.

  • Pokud chcete vytvořit vícedenní událost, která každý den netrvá celý den, vytvořte událost pro první den a pak ji pomocí možností v rozevíracích nabídkách „opakovat“ a „ukončit“ nastavte, aby se vyskytovala ve více dnech.

 3. Klikněte na OK.

Tip: Můžete také převést stávající událost na celodenní událost tak, že ji přetáhnete do řádku celodenních událostí nahoře v kalendáři (v zobrazení dne nebo týdne).