Vytvoření skupiny a přidání kontaktů do skupiny

Kontakty můžete uspořádat do skupin, abyste si zjednodušili vyhledávání určitých kontaktů. Například můžete dát do skupiny všechny kontakty ze svého sportovního týmu nebo všechny kontakty týkající se zdravotní péče.

Kontakty obsahují výchozí skupinu Všechny kontakty.

Vytvoření skupiny

 1. V Kontaktech iCloud klikněte na bočním panelu na tlačítko Přidat a vyberte možnost Nová skupina.

  Je přidána nová skupina s výchozím názvem.

  Textové pole Vytvořit skupinu
 2. Zadejte název skupiny a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte kamkoli mimo textové pole.

  Skupina se okamžitě zobrazí v abecedním pořadí.

  Chcete-li skupinu později upravit, dvakrát na ni klikněte a do textového pole zadejte nový název.

Přidání kontaktů do skupiny

 1. Klikněte na Všechny kontakty.

 2. Přetáhněte jeden nebo více kontaktů ze seznamu Všechny kontakty do jiné skupiny vlevo.

  Kontakt můžete přidat do více skupin.

  Pokud chcete vybrat více sousedících kontaktů, klikněte na první z nich a pak se stisknutou klávesou Shift klikněte na poslední z nich. Pokud chcete vybrat více nesousedících kontaktů, klikněte na ně se stisknutou klávesou Command (Mac) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Windows).