Nastavení funkce Můj fotostream

Vaše nové fotky se automaticky objeví na všech vašich zařízeních s iOS i na počítačích a Apple TV s nastavenou funkcí Můj fotostream, a to bez ohledu na to, kterým iOS zařízením nebo počítačem jste fotografii pořídili nebo importovali. Systémové požadavky najdete v článku podpory Apple iCloud: Systémové požadavky.

Na zařízení s iOS 7

 • Přejděte na Nastavení, klepněte na iCloud, klepněte na Fotografie a potom zapněte Můj fotostream.

  Když je funkce Můj fotostream zapnutá, nové fotky pořízené vaším zařízením s iOS se nahrají na iCloud, jakmile se zařízení připojí k internetu přes Wi-Fi. Nové fotky se automaticky objeví i v albech Můj fotostream na vašich ostatních zařízeních se zapnutou funkcí Můj fotostream, včetně Macu, počítačů s Windows a Apple TV.

Na zařízení s iOS 6

 • Přejděte na Nastavení, klepněte na iCloud, klepněte na Fotostream a potom zapněte Můj fotostream.

  Když je funkce Můj fotostream zapnutá, nové fotky pořízené vaším zařízením s iOS se nahrají na iCloud, jakmile se zařízení připojí k internetu přes Wi-Fi. Nové fotky se automaticky objeví i v albech Můj fotostream na vašich ostatních zařízeních se zapnutou funkcí Můj fotostream, včetně Macu, počítačů s Windows a Apple TV.

V Macu v aplikacích iPhoto nebo Aperture

Na Apple TV

 1. Přejděte do Nastavení > iCloud.

 2. Vyberte Přihlásit se, stiskněte na ovladači prostřední tlačítko a podle pokynů na obrazovce zadejte Apple ID a heslo, které používáte s iCloudem.

 3. Vyberte Nastavení fotografií na iCloudu, stiskněte na ovladači prostřední tlačítko, vyberte Zapnout Můj fotostream a pak stiskněte prostřední tlačítko na ovladači ještě jednou.

Na počítači s Windows

 1. Nainstalujte ovládací panel iCloud, pokud ho ještě v počítači nemáte nainstalovaný.

 2. Otevřete ovládací panel iCloud a zapněte fotografie.

  Můj fotostream je ve výchozím nastavení zapnutý. Chcete-li ho vypnout, klikněte na Možnosti a potom vypněte Můj fotostream.

 3. Pokud chcete změnit umístění, kam se na vašem počítači ukládají fotky z iCloudu, klikněte na Možnosti. Klikněte na tlačítko Změnit, zvolte složku a klikněte na OK.

 4. Klikněte na tlačítko Použít.