Odstranění zařízení ze služby Najít iPhone

Pokud už zařízení s iOS nebo Mac nepoužíváte, můžete je ze služby Najít iPhone odstranit. Když své zařízení odstraníte, bude odebráno ze seznamu zařízení služby Najít iPhone, a pokud má systém iOS 7 nebo novější, bude také vypnut jeho Zámek aktivace.

Pokud chcete zařízení s iOS někomu darovat nebo je prodat, nezapomeňte z něj smazat obsah a nastavení (v části Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení). Při smazání obsahu se vypnou i funkce Najít iPhone a Zámek aktivace. Další informace najdete v článku podpory Apple Co udělat před prodejem nebo darováním iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Odstranění zařízení s iOS nebo Macu vypnutím služby Najít iPhone

Zařízení odstraníte ze služby Najít iPhone vypnutím možnosti Najít iPhone v zařízení.

 • Na zařízení s iOS přejděte do části Nastavení > iCloud a klepnutím vypněte možnost Najít [zařízení].

 • Na Macu vyberte nabídku Apple > Předvolby systému > iCloud a zrušte zaškrtnutí políčka Najít Mac.

  Poznámka: Zařízení můžete odstranit také úplným vypnutím iCloudu v daném zařízení. Vypnutím služby iCloud vypnete všechny její funkce v zařízení.

Odstranění zařízení s iOS nebo Macu, ve kterém nelze vypnout službu Najít iPhone

Pokud v zařízení nelze vypnout službu Najít iPhone, vypněte zařízení, aby přešlo do režimu offline, a poté ho odstraňte ze služby Najít iPhone na webu iCloud.com.

Poznámka: Své iOS zařízení můžete odstranit také tak, že ho nejprve smažete – stačí postupovat podle níže uvedených pokynů k odstranění iOS zařízení, které už nemáte. Později můžete zařízení obnovit ze zálohy v iCloudu nebo iTunes.

 1. Vypněte zařízení, které chcete odstranit.

 2. Přihlaste se na jiném počítači na stránce Apple ID (jaké používáte pro iCloud).

  Pokud používáte jinou aplikaci iCloudu, klikněte na její název v horní části okna iCloud.com a potom na Najít iPhone.

 3. Klikněte na Všechna zařízení, vyberte požadované zařízení v režimu offline a klikněte na Odstranit z účtu. Pokud možnost Odstranit z účtu nevidíte, klikněte znovu na Všechna zařízení a potom klikněte na tlačítko Odstranit (x) vedle zařízení.

  Jakmile bude zařízení opět online, znovu se v aplikaci Najít iPhone zobrazí. Chcete-li zajistit, aby se zde zařízení už nezobrazovalo, vypněte službu Najít iPhone v zařízení (postupujte podle výše uvedených pokynů k odstranění iOS zařízení nebo Macu). Pokud máte iOS zařízení, můžete ho smazat a pak odstranit (postupujte podle výše uvedených pokynů k odstranění iOS zařízení nebo Macu, který už nemáte).

Odstranění zařízení s iOS, které už nemáte

Pokud už zařízení s iOS nemáte, protože jste ho darovali či prodali, můžete ho před odstraněním vzdáleně smazat.

 1. Přihlaste se na webu Apple ID (stejným, jaké používáte pro iCloud).

  Pokud používáte jinou aplikaci iCloudu, klikněte na její název v horní části okna iCloud.com a potom na Najít iPhone.

 2. Klikněte na Všechna zařízení, potom vyberte příslušné zařízení.

 3. Klikněte na tlačítko Smazat [zařízení], potom zadejte heslo ke svému Apple ID. Zařízení není ztracené, proto nezadávejte telefonní číslo ani zprávu.

  Pokud je zařízení offline, vzdálené smazání bude zahájeno při nejbližší příležitosti, až bude zařízení online. Až bude zařízení smazáno, přijde vám e-mail.

 4. Jakmile bude zařízení smazáno, klikněte na tlačítko Odstranit z účtu.

  Veškerý váš obsah je smazán a zařízení teď může aktivovat někdo jiný.