Sledování odpovědí na pozvánky ke sdíleným položkám

Každý uživatel iCloudu, který je účastníkem sdíleného kalendáře, vidí odpovědi ostatních pozvaných uživatelů.

Zobrazení odpovědí na pozvánky

  1. Klikněte na tlačítko Sdílet napravo od názvu kalendáře.

    Ikona sdíleného kalendáře v seznamu kalendářů
  2. V okně Sdílení kalendáře uvidíte vedle jména každého pozvaného uživatele symbol:

    • Zelené zaškrtnutí znamená, že pozvaný uživatel se připojil jako účastník.

    • Červený křížek znamená, že uživatel odmítl pozvánku ke sdílené položce.

    • Šedý otazník znamená, že uživatel ještě pozvánku nepřijal ani neodmítl.

Pokud chcete pozvaným uživatelům připomenout, aby odpověděli, můžete kdykoli pozvánky odeslat znovu.