Archivace kontaktů

Chcete-li vytvořit archív (kopii) kontaktů iCloudu, můžete použít aplikaci Kontakty v Macu (nebo Adresář v OS X 10.7.5) nebo Microsoft Outlook v počítači s Windows. Ve vašem počítači musí být nastavena služba Kontakty iCloud.

Z webové aplikace Kontakty iCloud můžete také exportovat všechny své kontakty v jediném souboru vCard. Další informace najdete v části Export kontaktních informací jako soubor vCard.

Archivace informací v aplikaci Kontakty iCloud

Pokud chcete vytvořit archiv v počítači, použijte Kontakty nebo Adresář v Macu nebo Outlook v počítači s Windows.

  • V Macu s OS X 10.8 nebo novějším: V Kontaktech klikněte na Vše v horní části seznamu skupin, vyberte všechny kontakty a pak zvolte Soubor > Exportovat > Exportovat vCard.

    Aplikace Kontakty vytvoří jeden soubor vCard (.vcf) obsahující všechny kontakty. Chcete-li spolu s kontakty vyexportovat i skupiny do souboru archivu Kontaktů, zvolte Soubor > Exportovat > Archiv Kontaktů.

  • V Macu s OS X 10.7.5: V Adresáři klikněte na Vše v horní části seznamu skupin, vyberte všechny kontakty a pak zvolte Soubor > Exportovat > Exportovat vCard.

    Adresář vytvoří jeden soubor vCard (.vcf) obsahující všechny kontakty. Chcete-li spolu s kontakty vyexportovat i skupiny do souboru archivu Adresáře, zvolte Soubor > Exportovat > Archiv Adresáře.

  • V počítači s Windows s aplikací Microsoft Outlook 2007 nebo novější: Chcete-li zobrazit pokyny, otevřete nápovědu aplikace a vyhledejte výraz „export“.