Zobrazení kontaktů
V Kontaktech iCloud si kontakty můžete zobrazit v seznamu Všechny kontakty nebo ve vámi vytvořených skupinách. Proveďte…

Seřazení kontaktů
Můžete si vybrat, jak budou kontakty řazeny a zobrazovány v seznamu kontaktů. Poznámka: Řazení a pořadí zobrazování je…

Hledání kontaktů
V Kontaktech iCloud můžete hledat jméno kontaktu nebo libovolný jiný údaj uvedený ve vizitce kontaktu. Klikněte…

Vytvoření skupiny
a přidání kontaktů do skupiny Kontakty můžete uspořádat do skupin, abyste si zjednodušili vyhledávání určitých kontaktů.…

Smazání skupiny nebo kontaktů
z libovolné skupiny Skupinu kontaktů nebo kontakt ve skupině můžete kdykoli smazat. Výchozí skupinu Všechny kontakty…