Zjištění polohy zařízení

Najděte přibližnou polohu vašich iOS zařízení a Maců. Polohu vašeho zařízení můžete zjistit v těchto případech:

 • V zařízení je nastavena služba Najít iPhone.

 • Zařízení s iOS je online nebo Mac je online (aktivní a v dosahu sítě Wi-Fi).

Zjištění polohy zařízení s iOS nebo Macu

 1. Přihlaste se na webu Apple ID (stejným, jaké používáte pro iCloud).

  Pokud používáte jinou aplikaci iCloudu, klikněte na její název v horní části okna iCloud.com a potom na Najít iPhone.

 2. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zařízení, jehož polohu chcete zjistit.

  Tečka vedle zařízení v seznamu udává jeho stav:

  • Zelená tečka znamená, že je online.

  • Šedá tečka znamená, že je offline.

  Je-li zařízení online, zobrazí se na mapě jeho přibližná poloha. Zelený kroužek kolem zařízení udává jeho polohu (čím je kroužek menší, tím přesněji je poloha určena).

  Zařízení nalezené na mapě služby Najít iPhone

  Poznámka: Pokud služba Najít iPhone nemůže zařízení najít, po dobu až 24 hodin se bude zobrazovat jeho poslední známá poloha. Vyberte možnost „Oznámit mi nalezení“ a jakmile bude zařízení opět online, obdržíte e-mail.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li mapu posunout nebo ji přiblížit či oddálit, použijte navigační ovládací prvky mapy v levém horním rohu. Mapu můžete také táhnout, a tak s ní pohybovat.

  • V případě, že chcete polohu aktualizovat, klikněte na zelenou tečku na mapě, potom klikněte na tlačítko Aktualizovat .

Poznámka: Mapy a informace o poloze závisí na službách shromažďování údajů, které poskytují třetí strany. Tyto služby se mohou kdykoli změnit a v některých zeměpisných oblastech nemusí být k dispozici. Mapy a určení polohy zařízení pak může být neúplné nebo nepřesné.