Sdílení seznamu připomínek

Seznam připomínek můžete sdílet s ostatními uživateli iCloudu. Této možnosti můžete využít například v případě, když chcete, aby byli všichni členové sportovního týmu informováni o všech úkolech před dalším zápasem. Pouze vlastník sdíleného seznamu může přidávat a odebírat účastníky seznamu.

Účastníci ve sdíleném seznamu připomínek mohou zobrazovat a upravovat seznam (označovat položky jako dokončené, přidávat položky a mazat položky) a vidí, kdo další sdílí seznam, prostřednictvím těchto aplikací: Připomínky iCloud, Připomínky v zařízení s iOS, Připomínky v Macu (nebo iCal v OS X 10.7.5) a Microsoft Outlook.

Sdílení seznamu

 1. Klikněte na ikonu vysílání vedle seznamu připomínek.

 2. Zadejte e-mailové adresy nebo kontaktní jména všech uživatelů, se kterými chcete seznam sdílet.

 3. Klikněte na Hotovo.

Všichni pozvaní účastníci dostanou e-mailovou pozvánku, kterou musí přijmout, aby mohli sdílený seznam zobrazit a upravovat.

Ukončení sdílení seznamu

Někdy je potřeba ukončit sdílení s některými účastníky například proto, že už nejsou členy skupiny, která tento seznam používá.

 1. Klikněte na ikonu vysílání vedle názvu sdíleného seznamu připomínek.

 2. Klikněte na e-mailovou adresu nebo jméno účastníka, se kterým už nechcete seznam sdílet, a v rozevírací nabídce vyberte možnost Odebrat osobu.

  Nechcete-li dále sdílet seznam, ale chcete jej uchovat pro své potřeby, odeberte všechny ostatní účastníky.

Pokud už seznam nepotřebujete, můžete ho také smazat, čímž bude automaticky zrušeno jeho sdílení se všemi účastníky.

Přidání nových účastníků

 1. Klikněte na ikonu vysílání vedle názvu sdíleného seznamu připomínek.

 2. Zadejte e-mailové adresy (nebo jména z kontaktů), se kterými chcete seznam sdílet, a klikněte na Hotovo.

Opětovné rozeslání pozvánek

Jako vlastník sdíleného seznamu připomínek můžete kdykoli znovu odeslat pozvánky všem nebo jen vybraným účastníkům. Tato funkce se hodí, když sledujete odpovědi na pozvánky a všimnete si, že někteří pozvaní uživatelé dosud neodpověděli.

 1. Klikněte na ikonu vysílání vedle názvu sdíleného seznamu připomínek.

 2. Klikněte na trojúhelník vedle e-mailové adresy nebo jména účastníka a vyberte možnost Pozvat znovu.