Zobrazení adresy kontaktu na mapě

V Kontaktech iCloud můžete rychle zobrazit adresu kontaktu na mapě.

Poznámka: V některých zemích nemusí být mapy dostupné.

Zobrazení mapy adresy kontaktu

  1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt.

  2. Ve vizitce kontaktu klikněte na adresu, kterou chcete zobrazit na mapě.

    Mapa se zobrazí v okně prohlížeče.