Grunderna för iCloud
Om dina dokument och data inte är identiska överallt, Ändra iCloud-lösenordet, Ändra språk eller tidszon, Ändra inställningar för iCloud-funktioner, Byt app, Problem att logga in, Använd iCloud.com, Ställ in iCloud, Vad är iCloud?.

Mail
Kortkommandon, Skriv ut e-post, Hantera e-postlagring, Ordna och hitta e-post, Ta emot och visa e-post, Skriv och skicka e-post, Använd e-postalias, Ställ in iCloud Mail, Översikt.

Kontakter
Arkivera dina kontakter, Placera en kontakts adress på en karta, Skicka e-post från Kontakter, Ordna kontakter, Skapa och redigera kontakter, Översikt.

Kalender
Om du inte får notiser, Dela kalendrar, Skapa och ändra aktiviteter, Skapa och ändra kalendrar, Översikt.

Anteckningar
Skicka anteckningar med e-post, Sök anteckningar, Ändra och radera anteckningar, Skriv och läs anteckningar, Översikt.

Påminnelser
Sök i Påminnelser, Lämna en delad påminnelselista, Svara på en inbjudan till en delad påminnelselista, Dela en påminnelselista, Markera en påminnelse som slutförd eller inte slutförd, Flytta en påminnelse till en annan lista, Skapa, redigera och radera påminnelser, Lägg till och radera påminnelselistor, Översikt.

Bilder
Min bildström, iCloud-bilddelning, Översikt.

Hitta min iPhone
Ta bort, Aktiveringslås, Radera, Använd Borttappat läge, Spela upp ett ljud, Söka, Ställa in, Översikt.

Pages

Numbers

Keynote

Lagring och säkerhetskopiering
Ändra betalningsinformation, Ändra lagringsplan, Hantera din iCloud-lagring, Återställa iOS-enheten, Säkerhetskopiera iOS-enheten, Översikt.

Fler resurser