Zálohování zařízení s iOS ve služně iCloud

iCloud automaticky každý den přes Wi-Fi zálohuje informace z vašeho iOS zařízení, když je zařízení zapnuté, zamknuté a připojené ke zdroji napájení.

Automatické zálohování

  • V zařízení s iOS přejděte do nabídky Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy a zapněte možnost Záloha iCloud.

Ruční zálohování

  • Na zařízení s iOS přejděte do Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy a klepněte na Zálohovat.

Informace o zprávách, které se mohou během zálohování zobrazovat, najdete v článku podpory Apple iCloud: Řešení problémů se zálohováním na iCloud.

Důležité: Pokud své zařízení s iOS nezálohujete v iCloudu po dobu delší než 180 dní, společnost Apple si vyhrazuje právo zálohy vašeho zařízení z iCloudu odstranit. Podrobnější informace najdete ve smluvních podmínkách iCloudu.