Odeslání pozvánky na událost

Na každou událost, kterou vytvoříte, můžete pozvat ostatní uživatele a sledovat jejich odpovědi. Kdykoli také můžete pozvánku na událost aktualizovat a e-mailem o tom pozvané informovat.

Odeslání pozvánky na událost

 1. Dvakrát klikněte na událost v kalendáři.

 2. Do pole Pozvaní napište e-mailovou adresu (nebo několik adres oddělených čárkou).

  E-mailové adresy, které už jsou ve vašich kontaktech iCloudu, se při psaní automaticky dokončují. Vybranou adresu zvolíte stiskem klávesy Enter.

  Pole pro přidání pozvaných uživatelů v okně nové události
 3. Klikněte na OK.

Přidávání, úprava nebo smazání pozvaných

 1. Dvakrát klikněte na událost.

 2. V okně události proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li k události pozvat nového uživatele, napište do pole Pozvaní jednu nebo více e-mailových adres.

  • Pokud chcete změnit něčí adresu, přesuňte kurzor na jméno pozvané osoby a pak klikněte na šipku dolů vpravo od daného jména. Zvolte v nabídce možnost Upravit a e-mailovou adresu upravte.

  • Chcete-li některého pozvaného uživatele smazat, přejděte kurzorem nad jméno pozvaného, klikněte na šipku směřující dolů napravo od jména a potom vyberte možnost Odstranit.

Pokud přidáte nebo změníte e-mailovou adresu, odešle se po kliknutí na tlačítko Odeslat na tuto adresu pozvánka.

Sledování odpovědí na pozvánky na události

Proveďte jeden z následujících kroků:

 • Klikněte na tlačítko Oznamovací centrum pod kalendářem.

  Tlačítko Oznámení
 • Dvakrát klikněte na událost.

  Stav odpovědi každé osoby udává symbol nalevo vedle jména.

  • Zelené zaškrtnutí znamená, že pozvání bylo přijato.

  • Červený křížek znamená, že pozvání bylo odmítnuto.

  • Žlutý otazník znamená, že pozvání bude možná přijato.

  • Šedý otazník znamená, že pozvánka byla odeslána, ale pozvaný ještě neodpověděl.

Poznámka: Pokud oznámení smažete, stále můžete sledovat odpovědi na pozvánku dvojitým kliknutím na událost.

Každý pozvaný uživatel obdrží oznámení kalendáře a může na ně odpovědět pomocí tlačítek Přijmout, Odmítnout a Možná.