Přidání nového kontaktu

Vytvoření nového kontaktu

  1. V aplikaci Kontakty klikněte na bočním panelu na tlačítko Přidat , poté vyberte možnost Nový kontakt.

    Zobrazí se prázdná vizitka kontaktu.

  2. Zadejte údaje o kontaktu a pokud chcete, přidejte i fotku.

  3. Klikněte na Hotovo.

Přidání kontaktu z aplikace iCloud Mail

Při používání aplikace iCloud Mail ke čtení e-mailů můžete snadno přidat e-mailovou adresu odesílatele nebo kteréhokoli příjemce kopie do nového kontaktu v Kontaktech iCloud.

  • V aplikaci iCloud Mail klikněte na jméno odesílatele nebo jméno příjemce nebo na e-mailovou adresu v hlavičce prohlížené zprávy, zadejte údaje pro daný kontakt a klikněte na tlačítko Uložit.

    Můžete zadat kontaktní jméno a společnost a zvolit typ e-mailové adresy. Kontakt můžete také nastavit jako VIP. Aplikace Mail ukazuje status VIP, ale Kontakty nikoli.

Kontakty jsou seřazeny a zobrazeny podle předvoleb řazení nastavených v Kontaktech iCloud.