Upravení kontaktu

V aplikaci Kontakty iCloud můžete kontakt po jeho vytvoření kdykoli upravit. Můžete přidávat nebo odebírat pole výchozích informací, jako jsou telefonní čísla a e-mailové adresy, a přidávat pole pro doplňující informace, jako je datum narození, přezdívka, jméno manžela/manželky a podobně.

Upravení kontaktu

 1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit nahoře na kartě kontaktu.

 2. Informace o kontaktu můžete upravit následujícími způsoby:

  • Chcete-li upravit existující informace, vyberte text v libovolném poli a zadejte nový text.

   Změníte-li zemi, následující pole se změní tak, aby odpovídala formátu adres v nové zemi. Tato funkce umožňuje vytvářet kontakty s formátem adresy, který se liší od výchozího formátu nastaveného v předvolbách Kontaktů.

  • Chcete-li smazat pole, klikněte na tlačítko Smazat nalevo od pole na vizitce kontaktu.

  • Chcete-li přidat pole stejného typu, který se už na kartě kontaktu nachází, zadejte údaje do prázdného pole pod ostatními poli stejného typu.

   Pokud typ pole, které chcete přidat, ještě nemá prázdné pole, klikněte na Přidat [typ pole].

   Chcete-li například přidat nové telefonní číslo, zadejte jej do prázdného pole telefonního čísla. Pokud chcete přidat novou adresu, klikněte na Přidat novou adresu.

  • Pokud chcete přidat pole, které není právě součástí karty kontaktu, klikněte na tlačítko Přidat pole ve spodní části karty kontaktu a zvolte požadovanou možnost z rozevírací nabídky.

   Nabídka obsahuje všechny dostupné typy polí. Typy polí, které mají u aktuálního kontaktu zadánu alespoň jednu hodnotu, nejsou aktivní a nelze je vybrat.

  • Chcete-li změnit štítek pole, klikněte na něj a poté z nabídky vyberte nový štítek.

  • Chcete-li vytvořit vlastní štítek, klikněte na štítek, vyberte položku Vlastní, zadejte zobrazovaný název a poté klikněte mimo pole nebo stiskněte klávesu Enter.

 3. Klikněte na Hotovo.