Odpověď na e-mail, přeposlání e-mailu

Odpověď na e-mailovou zprávu, přeposlání e-mailové zprávy

 • Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li odpovědět na zprávu, kterou čtete, klikněte na tlačítko Odpovědět a vyberte možnost Odpovědět nebo Odpověď všem.

   Tlačítko Odpovědět na panelu nástrojů

   Když vyberete možnost Odpověď všem, vaše odpověď bude zaslána odesílateli i všem původním příjemcům e-mailové zprávy.

  • Chcete-li přeposlat zprávu jednomu nebo více příjemcům, vyberte tuto zprávu v seznamu zpráv, na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Odpovědět, vyberte možnost Přeposlat a uveďte požadované e-mailové adresy.

Připojení původních příloh

 1. V iCloud Mailu vyberte v rozevírací nabídce akcí na bočním panelu Předvolby.

 2. Klikněte na tlačítko Psaní.

 3. Vyberte možnost „Přidat původní přílohy do odpovědi“ a klikněte na Hotovo.