Odesílání e-mailu pomocí aliasu

Službu iCloud Mail můžete nastavit tak, aby odesílala zprávy z e-mailové adresy aliasu.

Hlavní adresu v iCloud Mailu si můžete nechat pro přátele a rodinu a při nakupování po internetu, registracích na seznamech příjemců hromadných e-mailů a podobných aktivitách využívat e-mailový alias. Tímto způsobem můžete lépe kontrolovat zdroje nevyžádaných zpráv.

Odeslání e-mailu z e-mailové adresy aliasu

 1. Klikněte na tlačítko Psát.

  Tlačítko Nová zpráva na panelu nástrojů
 2. Do pole adresy zadejte jedno či více jmen nebo e-mailových adres. Pokud se adresy nezobrazí jednotlivě v uzavřených modrých rámečcích, oddělte je čárkami.

  iCloud Mail vám při psaní adresy nabízí možnosti dokončení. Vybírá je z Kontaktů iCloud a z příjemců, které jste použili v poslední době. Pokud iCloud Mail najde více než jednu shodu, zobrazí seznam adres odpovídajících dosud napsaným znakům. Chcete-li některou z navržených adres použít, vyberte ji a stiskněte klávesu Enter. iCloud Mail uzavře adresu do modrého rámečku.

  Chcete-li zobrazit všechny kontakty, klikněte na tlačítko Přidat v pravém horním rohu okna Nová zpráva.

 3. Do pole Předmět uveďte předmět e-mailu.

 4. Z rozevírací nabídky Odesílatel vyberte e-mailovou adresu aliasu.

  Tuto adresu uvidí příjemce.

 5. Napište zprávu a klikněte na tlačítko Odeslat v pravém horním rohu okna Nová zpráva.

Odesílání zpráv prostřednictvím aliasu můžete provádět i z aplikace Mail systému OS X. V takovém případě vyberte při psaní zprávy alias z rozevírací nabídky Od.