Kontrola pravopisu e-mailové zprávy

Pokud používáte iCloud Mail v prohlížeči Safari nebo Firefox v Macu, můžete ke kontrole pravopisu e-mailové zprávy iCloud využít funkci kontroly pravopisu prohlížeče.

Pokud používáte jiný prohlížeč, podívejte se do předvoleb nebo nabídky, zda nabízí funkci kontroly pravopisu.

Kontrola pravopisu

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V Safari vyberte možnost Upravit > Pravopis a gramatika > Kontrolovat pravopis při psaní.

  • Ve Firefoxu zvolte Firefox > Předvolby, klikněte na Rozšířené, klikněte na Obecné a potom zaškrtněte políčko Při psaní kontrolovat pravopis.

  • V Google Chromu vyberte možnosti Upravit > Pravopis a gramatika > Kontrolovat pravopis při psaní.

 2. Vytvořte novou zprávu nebo otevřete zprávu, ve které chcete zkontrolovat pravopis.

  Chybně napsaná slova ve zprávě se podtrhnou červenou tečkovanou čárou.

 3. Stiskněte klávesu Ctrl a současně klikněte na chybně napsané slovo a z nabídky vyberte některou z následujících možností:

  • Chcete-li přijmout navrhovaný pravopis, vyberte si z nabízených slov.

  • Chcete-li přidat slovo do slovníku pravopisu, zvolte možnost Naučit se pravopis nebo Přidat do slovníku.

 4. Opakujte krok 3 pro každé podtržené slovo a opravte všechny chyby v e-mailové zprávě.

Prohlížeč Safari nabízí i další možnosti kontroly pravopisu, které si můžete vybrat v nabídce Upravit.