Odeslání e-mailu pomocí webového prohlížeče
S iCloud Mailem můžete psát a odesílat e-maily prostřednictvím webového prohlížeče v Macu nebo ve Windows. Doporučené…

Odesílání e-mailu pomocí aliasu
Službu iCloud Mail můžete nastavit tak, aby odesílala zprávy z e-mailové adresy aliasu. Hlavní adresu v iCloud…

Odpověď na e-mail, přeposlání e-mailu
Odpověď na e-mailovou zprávu, přeposlání e-mailové zprávy Proveďte jeden z následujících kroků: Chcete-li odpovědět na zprávu,…

Odeslání automatické odpovědi
Jestliže se nějakou dobu nedostanete k tomu, abyste odpovídali na příchozí poštu, můžete si nastavit automatickou…

Přidání přílohy
k e-mailu Při používání iCloud Mailu můžete k e-mailové zprávě přiložit jeden či více souborů, například fotky…

Vytvoření podpisu e-mailové zprávy
Ke každému e-mailu odesílanému prostřednictvím iCloud Mailu můžete automaticky připojit textový podpis se svým jménem,…

Formátování textu
e-mailové zprávy Pomocí ovládacích prvků formátování je možné měnit vzhled textu e-mailu. e-mailové zprávy Při…

Uložení konceptu e-mailu
V iCloud Mailu se e-mailové zprávy při práci ukládají automaticky. Uložení konceptu e-mailové zprávy Když se…

Kontrola pravopisu e-mailové zprávy
Pokud používáte iCloud Mail v prohlížeči Safari nebo Firefox v Macu, můžete ke kontrole pravopisu e-mailové zprávy…

Uložení a vyhledání e‑mailových adres
Zadáváte-li e-mailovou adresu uloženou v Kontaktech iCloud, stačí do pole Komu napsat pouze několik prvních znaků…