Uspořádání zpráv do složek

iCloud Mail vytváří některé složky automaticky: Příchozí, VIP, Koncepty, Odeslané, Archiv, Koš a Nevyžádané. Další složky a podsložky si můžete vytvořit sami. Složky obsahující podsložky se označují trojúhelníčkem. Kliknutím na tento trojúhelníček podsložky zobrazíte nebo skryjete.

Chcete-li pracovat se složkami, přepněte do širokoúhlého zobrazení. Další informace najdete v části Změna vzhledu e-mailů v kapitole Čtení e-mailů.

Vytvoření, přejmenování nebo smazání složky

 • Chcete-li vytvořit novou složku, zkontrolujte, že není vybrána žádná složka (klikněte do seznamu zpráv). Klikněte na tlačítko Přidat  vedle položky Složky na bočním panelu, napište požadovaný název a potom stiskněte klávesu Enter.

 • Chcete-li vytvořit podsložku, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte složku, ve které chcete vytvořit podsložku, klikněte na tlačítko Přidat , napište požadovaný název a potom stiskněte klávesu Enter.

  • Přetáhněte stávající složku do jiné složky. Z přetažené složky se stane podsložka.

 • Chcete-li přejmenovat složku, klikněte dvakrát na název složky, napište požadovaný název a potom stiskněte klávesu Enter.

 • Chcete-li složku odstranit, vyberte ji, v rozevírací nabídce akcí na bočním panelu vyberte možnost Smazat složku a klikněte na Smazat.

Důležité: Když složku odstraníte, odstraníte i její obsah – zprávy, podsložky a zprávy v podsložkách.

Přesun zpráv do složky

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Přetáhněte zprávu do požadované složky.

 • Vyberte jednu nebo více zpráv, klikněte na tlačítko Přesunout do složky (zobrazené níže) a z nabídky vyberte složku.

  Tlačítko Přesunout do složky

  Chcete-li vybrat několik sousedících zpráv, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu Shift a klikněte na poslední. Chcete-li vybrat více nesousedících zpráv, stiskněte a držte klávesu Cmd (na Macu) nebo Ctrl (ve Windows) a postupně klikněte na všechny požadované zprávy.

Změna výchozí složky pro odeslané nebo smazané zprávy

 1. V rozevírací nabídce akcí na bočním panelu vyberte možnost Předvolby.

 2. V části Schránky okna Obecné vyberte možnost Ukládat odeslané zprávy do nebo Smazané zprávy přesunout do a v nabídce vyberte novou složku.

 3. Klikněte na Hotovo.

Zprávy ve složkách Koš a Nevyžádané jsou automaticky po 30 dnech smazány.