Smazání e-mailu

Smazané zprávy se přesouvají do složky Koš v iCloud Mailu. Když zprávu smažete, je po dobu 30 dnů uložena ve složce Koš. Po uplynutí této doby je vymazána trvale.

Mazání zpráv

 • Vyberte jednu nebo více zpráv a potom proveďte jeden z těchto kroků:

  • Klikněte na tlačítko Smazat na panelu nástrojů.

   Tlačítko Smazat na panelu nástrojů

   Pokud tlačítko Smazat na panelu nástrojů nevidíte, zvolte v rozevírací nabídce akcí Předvolby, klikněte na Obecné a potom vypněte možnost „Zobrazovat na panelu nástrojů Archiv“.

  • Stiskněte klávesu Delete nebo Backspace.

  • Přetáhněte zprávu do složky Koš na bočním panelu.

  Chcete-li vybrat několik sousedících zpráv, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu Shift a klikněte na poslední. Chcete-li vybrat více nesousedících zpráv, stiskněte a držte klávesu Cmd (na Macu) nebo Ctrl (ve Windows) a postupně klikněte na všechny požadované zprávy.

Okamžité a trvalé odstranění zpráv

V iCloud Mailu si můžete nastavit, aby se smazané zprávy neukládaly po dobu 30 dnů ve složce Koš, ale byly odstraněny hned a trvale.

 1. V rozevírací nabídce akcí na bočním panelu vyberte možnost Předvolby.

 2. V okně Obecné zrušte výběr možnosti Smazané zprávy přesunout do a klikněte na Hotovo.

Změna místa, kam jsou smazané zprávy ukládány

Ve výchozím nastavení iCloud Mailu jsou smazané zprávy přesouvány do složky Koš, kde jsou uloženy po dobu 30 dnů. Poté jsou odstraněny trvale. Pokud nechcete, aby byly zprávy po 30 dnech smazány, můžete si nastavit, aby je iCloud Mail přesouval do jiné složky.

 1. V rozevírací nabídce akcí na bočním panelu vyberte možnost Předvolby.

 2. V okně Obecné vyberte možnost Smazané zprávy přesunout do, z nabídky vyberte požadovanou složku a potom klikněte na Hotovo.