Řazení zpráv

Ve výchozím nastavení se zprávy v iCloud Mailu zobrazují v pořadí, ve kterém byly odeslány. Řazení je užitečné v případě, kdy chcete vyhledat konkrétní e-mailové zprávy, například zprávy od určitého odesílatele nebo označené zprávy.

Řazení zpráv

  • V nabídce Řadit podle nad seznamem zpráv zvolte možnosti řazení.

    Možnosti nabídky Řadit podle

    Možnosti řazení se mírně liší v závislosti na vybrané e-mailové složce.