Automatické filtrování e-mailů

Můžete si nastavit pravidla, podle kterých se budou automaticky filtrovat příchozí zprávy nebo podle kterých si uspořádáte stávající zprávy. Můžete si například vytvořit pravidlo, které bude přesměrovávat určité e-mailové zprávy na konkrétní e-mailovou adresu. Tato pravidla můžete později podle potřeby upravovat nebo odstraňovat.

Nastavení pravidel pro filtrování e-mailů

 1. V iCloud Mailu vyberte v rozevírací nabídce akcí na bočním panelu možnost Pravidla.

 2. Klikněte na Přidat pravidlo.

 3. Pomocí nabídky a textových polí nastavte podmínky filtru a potom klikněte na Hotovo.

  Do pole Jméno nebo e-mailová adresa zadejte jméno odesílatele (celé jméno nebo jeho část), úplnou e-mailovou adresu nebo doménu e-mailové adresy (ta část e-mailové adresy, která je za symbolem @).

  Okno Přidat pravidlo
 4. Chcete-li přidat další pravidlo, opakujte kroky 2 a 3.

  Máte-li nastaveno více pravidel, provádějí se v pořadí, ve kterém jsou seřazeny v seznamu pravidel. Chcete-li pořadí změnit, přetáhněte jednotlivá pravidla nahoru nebo dolů.

 5. Klikněte na Hotovo.

Důležité: Pokud nastavíte pravidlo pro některou složku a pak tuto složku odstraníte nebo přejmenujete, nezapomeňte změnit i příslušná pravidla. Nelze například přesměrovat e-mailové zprávy do smazané složky.

Změna nebo odstranění pravidel filtrování e-mailů

 1. V iCloud Mailu vyberte v rozevírací nabídce akcí na bočním panelu možnost Pravidla.

 2. Vyberte pravidlo, které chcete změnit, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li pravidlo upravit, v nabídkách a textových polích nastavte nové podmínky filtru a klikněte na Hotovo.

  • Chcete-li pravidlo odstranit, klikněte na Upravit a potom na Smazat.

  • Chcete-li změnit pořadí pravidel, přetáhněte je v seznamu nahoru nebo dolů.

   Máte-li nastaveno více pravidel, provádějí se v pořadí, ve kterém jsou seřazeny v seznamu.

 3. Klikněte na Hotovo.

Poznámka: Může trvat až 15 minut, než nová nebo upravená pravidla začnou fungovat pro příchozí e-maily.