Archivace e-mailových zpráv

Vybrané e-mailové zprávy můžete ze složky Příchozí jednoduše přesunout do složky Archiv a přečíst si je později. Zprávy uložené do složky Archiv zde zůstávají uloženy, dokud je nesmažete – na rozdíl od složky Koš.

Archivace e-mailových zpráv

  • Vyberte jednu nebo více zpráv v seznamu a potom na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Archiv.

    Tlačítko Archivovat na panelu nástrojů

    Pokud tlačítko Archiv na panelu nástrojů neuvidíte, zvolte v rozevírací nabídce akcí Předvolby, klikněte na Obecné a potom zapněte možnost Zobrazovat ikonu archivu na panelu nástrojů.

    Chcete-li vybrat několik sousedících zpráv, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu Shift a klikněte na poslední. Chcete-li vybrat více nesousedících zpráv, stiskněte a držte klávesu Cmd (na Macu) nebo Ctrl (ve Windows) a postupně klikněte na všechny požadované zprávy.

Archivované e-mailové zprávy si můžete přečíst a potom je přesunout je do jiné složky nebo je označit jako nevyžádanou poštu.